خلاصه و نكات كليدي مباحث تاسيسات مكانيكي و برقي ،مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان

کد شناسه :11381
خلاصه و نكات كليدي مباحث تاسيسات مكانيكي و برقي ،مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان
موجودی دارد

مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان ويژه آزمون نظام مهندسي خلاصه و نكات كليدي مباحث تأسيسات مكانيكي و برقي 13 ، 14 ، 16 ، 17 ، مقررات ملي براي مهندسان معماري و عمران انتشارات نوآور محمد عظيمي آقداش نظام مهندسي كتاب پرهام تعاريف و مفاهيم، مباني عمومي تأسيسات برقي ، الزامات و مقررات عمومي تأسيسات مكانيكي ، الزامات قانوني و مقررات عمومي ، الزامات و مقررات ويژه لوله كشي گاز ، تعويض هوا در تأسيسات ساختمان ها ، تخليه هوا در تأسيسات ساختمان ها، كانال كشي تأسيسات مكانيكي ، ديگ و آب گرم كن در تأسيسات مكانيكي ، دستگاه هاي گرم كننده و خنك كننده ، تأمين هواي احتراق در تأسيسات مكانيكي ، لوله كشي تأسيسات مكانيكي دودكش ، دودكش تأسيسات مكانيكي ، ذخيره سازي و مخزن سوخت ، سيستم هاي تبريد ، توزيع آب مصرفي در ساختمان ها ، لوله كشي فاضلاب بهداشتي ساختمان ها ، لوله كشي هواكش فاضلاب ، لوازم بهداشتي ساختمان ها ، لوله كشي آب باران ، بست و تكيه گاه در تأسيسات بهداشتي ، اندازه گيري لوله ها در تأسيسات بهداشتي ،مقررات گازرساني ساختمان ها ، نصب و راه اندازي وسايل گازسوز ، دودكش دستگاه هاي گازسوز ، ضوابط بهره برداري و نگهداري لوله كشي گاز ، تقاضا و ديماند تأسيسات برقي ، نيروي برق ساختمان ها ، تابلوها و تجهيزات توزيع نيرو ، مدارهاي تأسيسات برقي ساختمان ، سيم كشي در تأسيسات برقي ، جريان ضعيف تأسيسات برقي ، محيط هاي عادي و مخصوص، نقشه ها و مدارك فني طرح تأسيسات برقي ،سيستم هاي نيروي برق ، الكترودهاي زمين ، ضرايب همزماني تأسيسات برقي ،سيستم روشنايي داخلي ، آزمون هاي نظام مهندسي مسايل مكانيكي و برقي در ساختمان ويژه نظام مهندسي خلاصه و نكات كليدي مباح تأسيسات مكانيكي و برقي 13 ، 14 ، 16 ، 17 مقررات ملي براي مهندسان معماري و عمران ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر