كاروانسراهاي ايران زمين

کد شناسه :12185
كاروانسراهاي ايران زمين
موجودی دارد

كاروانسراهاي ايران زمين دوره صفويان تأليف : بلال شانواز ، راضيه خاقاني - كتاب پرهام - معماري - 1 : پيشينه كاروانسرا از آغاز تا دوره صفويه 2 : توسعه كاروانسراها در دوره صفويان 3 : كاركرد كاروانسرا در دوره صفويه 4 : معماري كاروانسراها در دوره صفويه 5 : نقش شاهان ، حاكمان و زنان صفوي در شبكه كاروانسرايي - كاروانسراهاي ايران زمين - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر