اصول نوسازي شهري رويكردي نو به بافت هاي فرسوده

کد شناسه :1593
اصول نوسازي شهري رويكردي نو به بافت هاي فرسوده

اصول نوسازي شهري رويكردي نو به بافت هاي فرسوده تأليف : عليرضا عندليب - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : از گذشته تا حال : نظريه ها و تجربه ها 2 : الگوي برنامه ريزي راهبردي اجرايي : رويكردي نو به نوسازي 3 : الزامات پايه اي نوسازي بافت هاي فرسوده 4 : پياده سازي رويكرد جديد در محله شهيد خوب بخت 5 : جمع بندي و نتيجه گيري - اصول نوسازي شهري رويكردي نو به بافت هاي فرسوده - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر