الگوهاي شهري براي اقتصاد سبز - استفاده مؤثر از تراكم - شريف نژاد

کد شناسه :16141
الگوهاي شهري براي اقتصاد سبز - استفاده مؤثر از تراكم - شريف نژاد
موجودی دارد

الگوهاي شهري براي اقتصاد سبز استفاده مؤثر از تراكم تأليف : برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد ترجمه : مجتبي شريف نژاد ، مهدي منتظرالحجه - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : چالش هاي شهر 3 : شهر فشرده 4 : ترويج فرم شهري فشرده 5 : اجراي شيوه هاي شهري پايدار 6 : نمونه هاي مورد مطالعه - الگوهاي شهري براي اقتصاد سبز استفاده مؤثر از تراكم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر