گزارش ناظر - نمونه مكاتبات مهندسان ناظر در حوزه ساخت و ساز شهري و روستايي

کد شناسه :16153
گزارش ناظر - نمونه مكاتبات مهندسان ناظر در حوزه ساخت و ساز شهري و روستايي

گزارش ناظر : نمونه مكاتبات مهندسان ناظر در حوزه ساخت و ساز شهري تأليف : محمد درستكار ساري - عمران - كتاب پرهام - 1 : پيش درآمد 2 : ارجاع 3 : شروع به كار 4 : تخريب 5 : گودبرداري 6 : فنداسيون 7 : اسكلت فلزي 8 : اسكلت بتني 9 : سفت كاري 10 : نازك كاري 11 : پايان كار 12 : تفكيك 13 : بهره برداري 14 : تعمير و نگهداري - گزارش ناظر : نمونه مكاتبات مهندسان ناظر در حوزه ساخت و ساز شهري و روستايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر