نشريه 848- طراحي لرزه اي و اجراي اجزاي غيرسازه اي معماري پيوست 6 استاندارد 2800

کد شناسه :16210
نشريه 848- طراحي لرزه اي و اجراي اجزاي غيرسازه اي معماري پيوست 6  استاندارد 2800

طراحي لرزه اي و اجراي اجزاي غيرسازه اي معماري (پيوست 6 آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 ويرايش 4 كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر