دارالسلطنه ي تبريز پايتخت ناشناخته مزارات ايران

کد شناسه :16215
دارالسلطنه ي تبريز پايتخت ناشناخته مزارات ايران

دارالسلطنه ي تبريز ، پايتخت ناشناخته مزارات ايران تأليف : ليدا بليلان - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : معرفي و مرور اسناد مكتوب و تصويري تحقيق 2 : ساختار كالبدي - فضايي شهر تبريز از قرون اوليه اسلامي تا قرن دهم هجري قمري 3 : تأثير مزارات در شكل گيري و توسعه ساختار كالبدي - فضايي شهر تبريز از قرون هفتم تا دهم هجري قمري - دارالسلطنه ي تبريز : پايتخت ناشناخته مزارات ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر