راهنماي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مبحث دوم : نظامات اداري

کد شناسه :16216
راهنماي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مبحث دوم : نظامات اداري

راهنماي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مبحث دوم (نظامات اداري ) تأليف : محمد عظيمي آقداش - نظام مهندسي - كتاب پرهام - 1 : قوانين و مقررات حاكميتي 2 : قوانين نظام مهندسي ساختمان 3 : شرايط عمومي قراردادهاي اجراي ساختمان 4 : وظايف و مسئوليت هاي مجري 5 : آزمون هاي نظام مهندسي ساختمان - راهنماي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مبحث دوم (نظامات اداري ) كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر