مطالعات شهري نظريه و عمل 2 - فاضلي

کد شناسه :16240
مطالعات شهري نظريه و عمل 2 - فاضلي

مطالعات شهري نظريه و عمل جلد 2 تأليف : مارك پترسون ، كالين كمپبل ، استيون مايلز ترجمه : نعمت الله فاضلي - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : مصرف : 1: ارتباطات و هويت ، دست كاري انتخاب بخش دوم : جهاني شدن 1 : شهرها در اقتصاد جهاني 2 : شهري سازي جهان سومي در درون يك نظام شهري جهاني 3 : نابرابري جهاني و زندگي روزمره 4 : توسعه شبكه اي شهري تحت شرايط عدم قطعيت بخش سوم : برنامه ريزي و مديريت : 1 : تحولات برنامه ريزي 2 : شهرها و چند گونگي : آيا بايد خواهان آن باشيم ؟ آيا مي توانيم براي آن برنامه ريزي كنيم 3 : جهان علمي برنامه ريزان شهري 4 : فرهنگي كردن برنامه ريزي 5 : چه كسي سخن مي گويد ؟ چه كسي گوش فرا مي دهد ؟ مطالعات شهري نظريه و عمل جلد دوم - كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر