هندبوك اشنايدر - راهنماي تاسيسات الكتريكي - رضائي

کد شناسه :16242
هندبوك اشنايدر - راهنماي تاسيسات الكتريكي - رضائي
موجودی دارد

هندبوك راهنماي تأسيسات الكتريكي اشنايدر جلد اول ترجمه : مرتضي رضائي - برق - كتاب پرهام - 1 : مقررات كلي طراحي تأسيسات الكتريكي 2 : اتصال به شبكه بهره برداري توزيع 3 : اتصال به شبكه بهره برداري توزيع LV فشار ضعيف 4 : راهنماي انتخاب معماري ساختمان ها براي MV و LV فصل 5 : توزيع فشار ضعيف LV فصل 6 : حفاظت در برابر برق گرفتگي و آتش سوزي هاي ناشي از برق 7 : سايزينگ و حفاظت هادي ها - هندبوك راهنماي تأسيسات الكتريكي اشنايدر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر