مكانيك سنگ مهندسي مقدمه اي بر مفاهيم - بياتي

کد شناسه :16299
مكانيك سنگ مهندسي مقدمه اي بر مفاهيم - بياتي
موجودی دارد

مكانيك سنگ مهندسي مقدمه اي مفاهيم ترجمه : مسعود بياتي ، وامق رسولي - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : زمين شناسي 3 : تنش 4 : تنش برجا 5 : كرنش 6 : سنگ بكر 7 : ناپيوستگي 8 : توده سنگ ها 9 : نفوذ پذيري 10 : غير يكنواختي و ناهمگوني 11 : روش هاي آزمايش 12 : طبقه بندي توده سنگ 13 : ديناميك سنگ و جنبه هاي وابسته به زمان 14 : اندركنش هاي مكانيك و سيستم هاي مهندسي سنگ 15 : اصول حفاري 16 : اصول پايدارسازي 17 : تحليل ناپايداري حفاري سطحي 18 : طراحي و آناليز حفاري سطحي 19 : تحليل ناپايداري حفاري زيرزميني 20 : طراحي و آناليز حفاري هاي زيرزميني - مكانيك سنگ مهندسي مقدمه اي بر مفاهيم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر