طراحي پيشگيرانه - تبيين رويكردي ايمن در نماي شهري - طهرانچي

کد شناسه :16378
طراحي پيشگيرانه - تبيين رويكردي ايمن در نماي شهري - طهرانچي

طراحي پيشگيرانه - تبيين رويكردي ايمن در نماي شهري تأليف : علي طهرانچي ، هديه خداپرست - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كليات موضوع 2 : شناخت و تحليل محله الهه تهران 3 : راهكارهاي پيشنهادي - طراحي پيشگيرانه - تبيين رويكردي ايمن در نماي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر