نقاشي قهوه خانه اي - نمايشي از فرهنگ ملي و مذهبي

کد شناسه :16399
نقاشي قهوه خانه اي - نمايشي از فرهنگ ملي و مذهبي
موجودی دارد

نقاشي قهوه خانه اي نمايشي از فرهنگ ملي و مذهبي تأليف : نرگس ذكر علي - معماري - كتاب پرهام - 1 : نقاشي قهوه خانه اي 2 : چگونگي تأثير فرهنگ ملي و مذهبي بر شكل گيري نقاشي قهوه خانه اي 3 : موضوعات تكرار شونده در نقاشي قهوه خانه اي 4 : چگونگي تأثير فرهنگ ملي و مذهبي بر تكرار موضوعات - نقاشي قهوه خانه اي نمايشي از فرهنگ ملي و مذهبي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر