ديناميك خاك - مباني نظري و كاربردي - علي الهي

کد شناسه :16408
 ديناميك خاك - مباني نظري و كاربردي - علي الهي
موجودی دارد

مباني نظري و كاربردي ديناميك خاك تأليف : حميد علي الهي ، مريم رحيمي - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه اي بر ديناميك خاك و انواع بارهاي ديناميكي 2 : مباني و اصول ارتعاشات 3 : تئوري انتشار امواج 4 : مشخصات ديناميكي خاك ها 5 : پي ماشين آلات 6 : روانگرايي خاك و اثرات ناشي از آن 7 : فشار جانبي خاك در شرايط لرزه اي - مباني نظري و كاربردي ديناميك خاك - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر