بازگشت به شهر

کد شناسه :16477
بازگشت به شهر
موجودی دارد

بازگشت به شهر تأليف : كاترين بيدو ، زاكارياسن ترجمه : نعيمه رضائي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : اعيان سازي عموميت يافته : از يك نابهنجاري محلي تا بازآفريني شهري به عنوان يك استراتژي شهري فراگير 2 : شهر زنده ي شود : اشكال ، سياست ها و اثرات باززنده سازي مسكون در بروكسل 3 : اعيان سازي محله سن - ژرژ در ليون : نزديكي جريان هاي متفاوت 4 : سيو تاد بليا در بارسلون : نوسازي يا اعيان سازي 6 : بازيابي ميراث نمادين مركز تاريخي ناپل 7 : سرمايه گذاري مجدد در فضاهاي مركزي شهرهاي مكزيك 8 : تصرف محله هاي مكزيكو توسط اقشار متوسط : به سوي يك اعيان سازي 9 : ارتقاي كيفيت در قرن بيستم : پروژه مركز شهر سائوپائولو - بازگشت به شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر