مسائل ژئوفيزيك در آب و رسوب

کد شناسه :16555
مسائل ژئوفيزيك در آب و رسوب
موجودی دارد

مسائل ژئوفيزيك در آب و رسوب تأليف و ترجمه : خليل رضايي ، داريوش محمودي ، مجيد محمودي برمكي - زمين شناسي ، كتاب پرهام - 1 : ژئوالكتريك 2 : روش هاي تخمين پارامترهاي هيدروژئوفيزيكي در مقياس صحرايي 3 : يك تخمين گر خطي متوالي براي توموگرافي مقاومت ويژه الكتريكي 4 : فرايندهاي منطقه غيراشباع 5 : بيوژئوفيزيك با تأثير فرآيندهاي باكتريايي بر روي ويژگي هاي ژئوفيزيكي مناطق كم عمق 6 : كاربردي روش هاي ژئوفيزيكي در آبخوان هاي ساحلي 7 : مشخصات ژئوالكتريكي مكان هاي دفن زباله - مسائل ژئوفيزيك در آب و رسوب - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر