كاربري زمين و برنامه ريزي فضايي

کد شناسه :16564
كاربري زمين و برنامه ريزي فضايي

كاربري زمين و برنامه ريزي فضايي تأليف : گراسيلا مترنيش ترجمه : معصومه برزگر ، آرمين پياب - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه اي بر كاربري زمين 2 : برنامه ريزي : تعاريف و سيرتكامل در زمينه مديريت پايدار كاربري زمين 3 : برنامه ريزي : تعاريف و سير تكامل در زمينه مديريت پايدار كاربري زمين 4 : كمك هاي برنامه ريزي كاربري زمين به كاربري زمين و مديريت پايدار 5 : برنامه ريزي كاربري زمين براي پيشبرد اهداف انكشافي بين المللي - كاربري زمين و برنامه ريزي فضايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر