برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري

کد شناسه :16589
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري
موجودی دارد

برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري تأليف : محمد حسين ايماني خوشخو ، سعيد داغستاني - گردشگري - كتاب پرهام - 1 : برنامه ريزي توسعه گردشگري 2 : برنامه ريزي راهبردي گردشگري 3 : سطوح برنامه ريزي راهبردي 4 : نمونه هاي موردي - برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر