مقدمه اي بر برنامه ريزي سكونتگاههاي روستايي

کد شناسه :7937
مقدمه اي بر برنامه ريزي سكونتگاههاي روستايي

مقدمه اي بر برنامه ريزي سكونتگاههاي روستايي - پرهام نقش - تأليف : حسن افراخته - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و مفاهيم 2 : مروري بر الگوهاي و انواع برنامه ريزي توسعه روستايي 3 : سازمان فضايي و مكان هاي مركزي 4 : نظام سلسله مراتبي مراكز سكونتي و خدمات 5 : تكنيك هاي تحليل فضايي 6 : استفاده از آزمون هاي آماري در تحقيقات روستايي 7 : شهرگرايي روستايي - مقدمه اي بر برنامه ريزي سكونتگاههاي روستايي - كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر