بين النهرين و ايران در دوران اشكاني و ساساني

کد شناسه :10030
بين النهرين و ايران در دوران اشكاني و ساساني

بين النهرين و ايران در دوران اشكاني و ساساني تأليف : جان كرتيس ترجمه : زهرا باستي - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : تاريخ ايران در دوران اشكاني و ساساني 3 : فرهنگ و جامه اشكاني 4 : نقوش برجسته صخره اي ايران در دوره ساساني 5 : ظروف نقره ساساني : شكل گيري و مطالعه مجموعه هاي موزه اي كهن و بررسي آنها 6 : بين النهرين در دوره ساساني : الگوهاي استقرار ، هنر و صنعت 7 : هنر ساساني در فراسوي ايران - بين النهرين و ايران در دوران اشكاني و ساساني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر