روشهاي تحليل ج 5

کد شناسه :10238
روشهاي تحليل ج 5

روش هاي تحليل جلد پنجم از استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي امريكا ترجمه : پروين پرتويي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : برآورد و تحليل تقاضا 2 : سنجش و ارزيابي تأثيرات 3 : نقشه كشي 4 : تجسم بخشي - روش هاي تحليل جلد پنجم ار استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي امريكا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر