ارزيابي اثرات صدور سند اماكن روستايي

کد شناسه :10400
ارزيابي اثرات صدور سند اماكن روستايي

ارزيابي اثرات صدور سند اماكن روستايي تأليف : پريوش ترشيزيان ، كمال اطهاري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كليات پژوهش 2 : مباني نظري و چارچوب مفاهيم پايه 3 : شناسايي نظام ثبت اسناد و املاك در سكونتگاههاي روستايي كشور 4 : ارزيابي و سنجش نظام ثبت اسناد و املاك در سكونتگاههاي روستايي كشور 5 : تحليل نظام ثبت اسناد و املاك در سكونتگاههاي روستايي كشور 6 : جمع بندي مطالب و پيشنهادهاي نهايي - ارزيابي اثرات صدور سند اماكن روستايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر