تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران

کد شناسه :10715
تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران

تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران از آغاز تا دوران قاجار ، انتشارات آرمانشهر ، جهانشاه پاكزاد ، كتاب پرهام ، شهرسازي ، شهرنشيني ايران ، شرايط جغرافيايي در محدوده ايران زمين سكونت هاي اوليه در ايران عيلامي ها مادها هخامنشيان سلوكيان اشكانيان (پارت ها ) ساسانيان قرون اوليه اسلام حكومت هاي محلي غزنويان سلجوقيان خوارزمشاهيان ايلخانيان تيموريان و قويونلوها صفويان حكومت غلجاي هاي افغان افشاريان زنديان نگاهي به شهر ايرانيان تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران از آغاز تا دوران قاجار، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر