تهيه طرح و انواع طرح ها ج 1

کد شناسه :10837
تهيه طرح و انواع طرح ها ج 1

تهيه طرح و انواع طرح ها جلد اول از استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي امريكا ترجمه : گيتي اعتماد ، مصطفي بهزاد فر ، مجتبي رفيعيان ، غلامرضا كاظميان - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تهيه طرح 2 : انواع طرحها 3 : مشاركت 4 : جنبش هاي شهرسازي - تهيه طرح و انواع طرح ها جلد اول از استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي امريكا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر