تعامل ادراكي انسان

کد شناسه :11063
تعامل ادراكي انسان

تعامل ادراكي انسان با ايده هاي فضايي - هندسي در معماري تأليف : عبدالحميد نقره كار - معماري - كتاب پرهام - 1 : مفهوم كلمات اصلي متن با توجه به معارف اسلامي ( تشيع ) 2 : معماري ، گرايشي ميان دانشي است 3 : روش پژوهش در رشته معماري 4 : روند موضوعي در رشته هاي هنري و معماري ( تبديل ايده ها به پديده ها ) 5 : بررسي تطبيقي در هستي شناسي 6 : انسان شناسي اسلامي از منظر حضرت علي ( ع ) 7 : زيبايي شناسي اسلامي ، مكتبي جامع و مانع 8 : حكمت هنر اسلامي ، راهبرد گذار از بحران هاي هنري و معماري معاصر 9 : تعريف جامع و مانع از معماري 10 : بررسي ديدگاه برخي از پژوهشگران معماري ، درباره ايده هاي فضايي - هندسي 11 : ايده هايي فضايي - هندسي مناسب براي هر يك از ابزار 12 ك شواهد تجربي در اثبات نظريات ارائه شده 13 : تناظر هندسه ها در مناسك حج با سه نوع هندسه مورد نياز انسان 14 : تغيير ماهوي چهارتاقي آتشكده ها در تبديل آن ها به مسجد 15 : شواهد تجربي از معماري و شهرسازي در دوران اسلامي 16 : ايده هاي هندسي - فضايي در طراحي شبستان مساجد 17 : مهم ترين نتايج و بهره هاي اين رساله 18 : عصاره اين نظريه 19 : موضوعاتي كه مي تواند مكمل اين رساله در تحقق معماري از ديدگاه ايراني - اسلامي باشد - تعامل ادراكي انسان با ايده هاي فضايي - هندسي در معماري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر