سازگاري حرارتي در معماري

کد شناسه :11168
سازگاري حرارتي در معماري

سازگاري حرارتي در معماري ، نخستين گام در صرفه جويي مصرف انرژي تأليف : شاهين حيدري - معماري - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم كلي 2 : تعادل بدن 3 : متغيرهاي محيطي 4 : شاخصه هاي حرارتي 5 : نظريه سازگاري 6 : بررسي هاي ايران 7 : حد آسايش در ايران 8 : نشانه هاي نظريه سازگاري 9 : تحليل اقليم و انرژي 10 : مجال سازگاري و راه كارهاي غيرفعال 11 : سيستم هاي توليد انرژي از منابع تجديدپذير - سازگاري حرارتي در معماري : نخستين گام در صرفه جويي مصرف انرژي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر