فن آوري هاي نوين ساختماني ج 1

کد شناسه :12838
فن آوري هاي نوين ساختماني ج 1

فن آوري نوين ساختماني جلد اول تأليف و ترجمه : سيامك ابراهيم زاده - عمران - كتاب پرهام - 1 : سيستم ساختماني بلوك هاي خشتي مسلح 2 : سازه هاي غشايي (پوشش چادري ) -سازه هاي فنري مهارشده (تنسگريتي ) سازه هاي هوايي ( بادي ) - سازه هاي چادري - سازه هاي كابلي 3 : سازه هاي فضايي (فضاكار ) 4 : سيستم ديوارهاي توپر و سقف با هسته ي تو خالي بتن مسلح پيش ساخته 5 : سيستم سازه هاي بتن مسلح پيش ساخته ي مدولار سه بعدي 6 : پانل هاي متشكل از خرده هاي ني و بتن (ني بتن ) 7 : سيستم ساختماني متشكل از : پانل هاي ساندويچي بتن سبك 8 : سقف تير دال بتن مسلح يك طرفه 9 : سيستم قاب ساختماني ساده بتن مسلح با ستون پيش ساخته ، تير نيمه پيش ساخته ، سقف ها لوكورو ديوار برشي بتن مسلح درجا 10 : ساختمان هاي بتن آرمه متشكل از : ديوار باربر دولايه و سقف هاي نيمه پيش ساخته با بتن درجا 11 : قاب خمشي ويژه بتن مسلح پيش ساخته با اتصالات دوگانه ي پس كشيده 12 : سقف هاي بتني پيش تنيده پي كشيده 13 : سيستم ساختماني اسكلات (قاب ) سبك چوبي 14 : سيستم قاب خمشي يك طبقه بامقاطع سبك فولادي سردنورد شده 15 : سيستم خانه هاي پيش ساخته فولادي سردنورد شده 1 طبقه 16 : سيستم قاب ساده فولادي سردنورد شده تا 2 طبقه 17 : سيستم ساختماني قاب هاي سردنورد شده به روش اجراي طبقه اي 18 : ساختمان هاي مقاوم و سبك با اسكلت بامبويي 19 : روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار بلوكي 20 : سيستم اجراي ساختمان هاي بتن مسلح ديوار باربر با قالب هاي عايق ماندگار بلوكي پلي استايرن و نئوپور 21 : روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار مسطح پانلي 22 : روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار پليمري 23 : سيستم قالب هاي عايق ماندگار يا قالب هاي دايمي 24 : روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار مسطح عمودي 25 : روش اجراي ساختمان هاي بتن مسلح با قالب هاي عايق ماندگار از جنس صفحات سيماني حاوي تراشه هاي چوب (صفحات چوب سيماني ) 26 : سيستم قالب بندي ساختمان هاي بتن آرمه 27 : سيستم قالب بندي سازه هاي بتن مسلح با استفاده از ميز پرنده 28 : روش اجراي سازه هاي بتني سقف و ديوار با قالب يكپارچه ( مدولار ) 29 : سيستم ساختمان هاي پيش ساخته با ديوار باربر متشكل از : سقف و ديوارهاي بتن آرمه با بتن سبك سازه اي 30 : روش اجراي سازه هاي بتن آرمه با شيوه ي قالب تونلي و....60 : سيستم ديوارهاي پيش ساخته سه بعدي - فن آوري هاي نوين ساختماني جلد اول - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر