ارزيابي اثرات زيست محيطي خلاصه علمي كاربردي

کد شناسه :13755
ارزيابي اثرات زيست محيطي خلاصه علمي كاربردي
موجودی دارد

ارزيابي اثرات زيست محيطي : خلاصه ي علمي كاربردي تأليف : سيد محمود شريعت - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : آشنايي با ارزيابي زيست محيطي 2 : ارزيابي و برنامه هاي توسعه 3 : پايه هاي ارزيابي زيست محيطي و مراحل اجراي آن 4 : مراحل اجرايي تهيه ي گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي 5 : پيش بيني اثرات و ارزيابي ( بارگذاري ) 6 : تجزيه و تحليل و انتخاب گزينه ي بهينه 7 : اقدامات مديريتي ( شروط تعيين شده جهت اجراي پروژه ) 8 : جمع بندي گزارش و ارزيابي - ارزيابي اثرات زيست محيطي : خلاصه علمي كاربردي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر