برنامه ريزي و آمايش سرزمين مباني و اصول - منوري

کد شناسه :13799
برنامه ريزي و آمايش سرزمين مباني و اصول - منوري
موجودی دارد

برنامه ريزي و آمايش سرزمين : مباني و اصول تأليف : سيد مسعود منوري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : برنامه و برنامه ريزي 2 : پيشينه ي برنامه ريزي در ايران 3 : انواع برنامه ريزي 4 : برنامه ريزي منطقه اي 5 : برنامه ريزي فضايي و كالبدي 6 : برنامه ريزي هاي شهري و روستايي 7 : تعريف ها و مفاهيم آمايش سرزمين 8 : پيشينه ي پيدايش آمايش سرزمين 9 : اصول و ويژگي هاي آمايش سرزمين 10 : مطالعات و اقدامات مرتبط با آمايش سرزمين در ايران 11 : كاربري زمين و پيش بيني تغييرات آن 12 : ارزيابي توان اكولوژيك ( بوم شناختي ) - برنامه ريزي و آمايش سرزمين : اصول و مباني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر