روش تحقيق در محيط زيست - يوسفي

کد شناسه :13801
روش تحقيق در محيط زيست - يوسفي
موجودی دارد

روش تحقيق در محيط زيست ، با رويكرد نگارش پايان نامه هاي تحصيلي تأليف : لعبت تقوي ، حسين يوسفي ، غلامرضا آقامرادي - - كتاب پرهام - شهرسازي - 1 : كليات تحقيق ، مفاهيم ، تعاريف ، انواع و روش ها 2 : مسأله و موضوع تحقيق : انتخاب ، تعريف ، بيان و ارزيابي 3 : اهميت و ضرورت ، اهداف و پرسش هاي تحقيق 4 : فرضيه : تدوين ، نگارش و ارزيابي 5 : متغيرهاي تحقيق 6 : نمونه گيري : مفهوم و روش ها 7 : روش هاي گردآوري اطلاعات 8 : ابزارهاي سنجش و اندازه گيري 9 : داده ها : دسته بندي ، تجزيه و تحليل و نتيجه گيري 10 : تنظيم و تدوين گزارش تحقيق - روش تحقيق در محيط زيست ، با رويكرد نگارش پايان نامه هاي تحصيلي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر