ورزش شهروندي شاخص ها مطالبات و حقوق شهروندي

کد شناسه :13812
ورزش شهروندي شاخص ها مطالبات و حقوق شهروندي

ورزش شهروندي : شاخص ها ، مطالبات و حقوق شهروندي تأليف : مجتبي يزداني - متفرقه - كتاب پرهام - 1 : ورزش شهروندي و بيانات مقام معظم رهبري 2 : ورزش همگاني 3 : ورزش و مفاهيم اجتماعي 4 : ورزش شهروندي و ورزش پايه 5 : ورزش شهروندي و محله ها 6 : ورزش شهروندي و آموزش و پرورش 7 : توسعه ورزش 8 : ورزش شهروندي و معلولان و جانبازان 9 : ورزش شهروندي و تفريحات سالم 10 : ورزش شهروندي و جامعه سالم 11 : ورزش شهروندي و بانوان 12 : ورزش شهروندي و معلولان و جانبازان 13 : ورزش شهروندي و بخش خصوصي - ورزش شهروندي ، شاخص ها ، مطالبات و حقوق شهروندي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر