بنيان هاي نظري در مطالعات شهري ج1

کد شناسه :13918
بنيان هاي نظري در مطالعات شهري ج1
موجودی دارد

بنيان هاي نظري در مطالعات شهري جلد يكم : مديريت شهري ( با نگاهي بر شرايط ايران ) تأليف : حسن اسماعيل زاده - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : جهاني سازي ، سياست گذاري و حكمروايي خوب شهري 2 : مديريت شهري در بستر فرهنگ و اجتماع 3 : عرصه هاي اقتصادي و مديريت شهري 4 : كالبد شهرها : تجلي گاه تصميم هاي مديريت شهري 5 : مديريت شهري و نگرش هاي زيست محيطي 6 : چالش هاي منطقه اي و راه چاره هاي مديريت شهري - بنيان هاي نري در مطالعات شهري جلد يكم : مديريت شهري ( با نگاهي بر شرايط ايران ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر