شاخصه هاي معماري ايراني اسلامي در مجموعه هاي مسكوني

کد شناسه :13955
شاخصه هاي معماري ايراني اسلامي در مجموعه هاي مسكوني

شاخصه هاي معماري ايراني - اسلامي در مجموعه هاي مسكوني تأليف : اسماعيل ضرغامي و سيده اشرف سادات و علي شرقي - معماري - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم پايه مسكن 2 : سير تحول مسكن در تهران و آرايه هاي پايداري در هر يك از دوره ها 3 : انواع مجتمع هاي مسكوني 4 : بررسي اصول حاكم بر طراحي فضاهاي سنتي 6 : مفاهيم معماري ايراني - اسلامي در بناهاي سنتي - 7 : استخراج شاخصه هاي معماري ايراني - اسلامي - شاخصه هاي معماري ايراني - اسلامي در مجموعه هاي مسكوني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر