حقوق و قوانين شهري در ايران - صفايي پور

کد شناسه :14003
حقوق و قوانين شهري در ايران - صفايي پور

حقوق و قوانين شهري در ايران تأليف : مسعود صفائي پور ، جواد زارعي ، شاهرخ زادولدي خواجه - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : حقوق و قوانين شهري ، تعاريف و مفاهيم 2 : سير تاريخي قوانين و مقررات شهري 3 : الگوهاي مديريت و اداره ي شهر 4 : قوانين شهرداري ها و شوراها 5 : قوانين و مقررات ناظر بر محدوده هاي شهري 6 : طرح هاي توسعه شهري و قوانين و مقررات ناظر بر آن - حقوق و قوانين شهري در ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر