همسايگي در شهر - نيم رخ شهر 5

کد شناسه :14040
همسايگي در شهر - نيم رخ شهر 5
موجودی دارد

همسايگي در شهر : مطالعه اي در زمينه چالش هاي فرهنگي همسايگي در ايران امروز - تأليف : نعمت الله فاضلي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : طرح مسئله و رويكرد نظري 3 : زوال همسايگي : روايت يك رخداد - شهرنشيني و زوال همسايگي - خانه و شهر - تضادهاي تجدد و همسايگي - همسايگي هاي جديد ( همسايگي مجازي ) - همسايگي قوميتي و مهاجرين - همسايگي در شهر ، مطالعه اي در زمينه چالش هاي فرهنگي همسايگي در ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر