انديشه منظر - اسد پور

کد شناسه :14068
انديشه منظر - اسد پور
موجودی دارد

انديشه منظر نوشته آگوستين برك ترجمه علي اسدپور - معماري - 1 : موج هاي تاريخي2 : زمين كنشي خود خودانگيخته 3 : روز سوم از ماه سوم 4 : آن ها نمي دانستند كه چگونه بنگرند 5 : تمايل به معنا در عين مادي بودن 6 : چيزي مبهم پيش از گفته شدن - موخر : براي آنان كه مي خواهند بر مدرنيته چيره شوند - انديشه منظر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر