شهر و سرزندگي - نصري

کد شناسه :14211
شهر و سرزندگي  - نصري

شهر و سرزندگي ، پژوهشي در باب مولفه هاي سرزندگي فضاهاي شهري تأليف : سيدرضا نصيري ، مهنوش حسنخاني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم و تعاريف 2 : فضاهاي عمومي و سرزندگي محيط شهري 3 : سرزندگي ، ابعاد ، مولفه ها و رويكردها 4 : تحليل آثار موفق در باب سرزندگي 5 : جمع بندي ايده ها و برنامه ها - شهر و سرزندگي ، پژوهشي در باب مولفه هاي سرزندگي فضاهاي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر