نظريه ها و برنامه ريزي توسعه پايدار اجتماعي شهر -اصول و ابعاد شهرهاي زيست پذير

کد شناسه :14223
نظريه ها و برنامه ريزي توسعه پايدار اجتماعي شهر -اصول و ابعاد شهرهاي زيست پذير
موجودی دارد

نظريه ها و برنامه ريزي توسعه پايدار اجتماعي شهر (اصول و ابعاد شهرهاي زيست پذير ) تأليف : مهرداد نوابخش و بهروز درويش - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : بررسي توسعه پايدار شهري با تأكيد بر نظريه ها و شاخص ها 2 : شهرها و محيط شهري 3 : نحوه ادغام محيط زيست در راهبردهاي برنامه ريزي شهري 4 : برخي نمونه هاي ادغام زيست محيطي 5 : راهكارها - نظريه ها و برنامه ريزي توسعه پايدار اجتماعي شهر ( اصول و ابعاد شهري زيست پذير ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر