طراحي مسكن بهينه - صادقي

کد شناسه :14295
طراحي مسكن بهينه - صادقي

طراحي مسكن بهينه تأليف : سحر صادقي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : معرفي مسكن ارزان قيمت 2 : رويكرد انرژي در طراحي مسكن بهينه 3 : معرفي شاخص هاي استاندارد سازي در طراحي مسكن 4 : روند طراحي مسكن بهينه - طراحي مسكن بهينه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر