ساخت محله سبز - حاتمي نژاد

کد شناسه :14298
ساخت محله سبز - حاتمي نژاد

ساخت محله سبز ، راهبردهايي براي شهروندان متعهد تأليف : جيل دوست ، مارك بويسن ترجمه : حسين حاتمي نژاد ، مصطفي حيدري مقدم ، طيبه قائمي راد - عمران - كتاب پرهام - 1 : بازانديشي اجتماعات محلي ما : مردم ، سياره ، شكوفايي 2 : اقدام به عمل 3 : امنيت غذايي 4 : رويدادهاي سبز 5 : استفاده از حمل و نقل سبز 6 : پايه هاي يك خانه سبز 7 : سيستم هاي آب 8 : انرژي تجديد پذير : در جستجوي اجتماع محلي صفر خالص 9 : بازيافت ، كمپوست و زباله 10 : محيط طبيعي و فضاهاي سبز 11 : هنرها و جنبش زيست محيطي 12 : اقتصاد سبز و كارآفريني 13 : شهرهاي پايدار و كمك به شما براي يكي از آنها شدن 14 : سنجش موفقيت - ساخت محله سبز ، راهبردهايي براي شهروندان شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر