نگاهي نو به تجربه ديدار از موزه - مهدي افشار

کد شناسه :14352
نگاهي نو به تجربه ديدار از موزه - مهدي افشار
موجودی دارد

نگاهي نو به تجربه ديدار از موزه تأليف : جان اچ فالك ، لين دي ديركينگ ترجمه : مهدي افشار - كتاب پرهام 1: مقدمه ، موزه ها ، مدل تجربي يادگيري بخش اول : قبل از ديدار : 2 : ساختار شخصي ، محرك هاي مرتبط با هويت 3 : بافت اجتماعي - فرهنگي ، موزه در جامعه 4 : ساخت و بافت شخصي ، تجربه پيشين ، علايق و دانش بخش دوم : هنگام ديدار : 5 : محتواي فيزيكي : نمايشگاه ها 6 : محتواي فيزيكي ،بيش از نمايشگاه ها 7 : زمينه هاي اجتماعي ، فرهنگي در موزه 8 : مضامين درهم آميخته : موزه به مثابه گشتاسب بخش سوم : بعد از ديدار : 9 : ماندگاري تجربه موزه اي 10 : ارزيابي تأثير يادگيري از موزه ها بخش چهارم : راهنماي حرفه اي در تجربه موزه اي : 11 : حمايت از تجربه موزه اي ، قبل ، هنگام و بعد از ديدار بخش پنجم : فراتر از ديدار : 12 : موزه قرن بيست و يكم - نگاهي نو به تجربه ديدار از موزه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر