جايگاه روستا در برنامه ريزي منطقه اي - جلاليان

کد شناسه :14382
جايگاه روستا در برنامه ريزي منطقه اي - جلاليان

جايگاه روستا در برنامه ريزي منطقه اي تأليف : حميد جلاليان -1 جغرافيا - كتاب پرهام - : مفاهيم پايه 2 : برنامه ريزي منطقه اي 3 : قلمرو و روش شناسي مطالعات روستايي در برنامه ريزي منطقه اي 4 : جايگاه روستا در رويكردها و نظريه هاي توسعه منطقه اي 5 : جايگاه روستا در نظام برنامه ريزي كشور 6 : منطقه بندي و سطح بندي فضاهاي روستايي در چهارچوب توسعه منطقه اي 7 : راهبردهاي توسعه روستايي در برنامه ريزي منطقه اي 8 : راهبرد منطقه اي توسعه روستايي - جايگاه روستا در برنامه ريزي منطقه اي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر