شرح تفصيلي بر مبحث سيزدهم مقررات ملي طرح و اجراي تاسيسات برقي

کد شناسه :14387
شرح تفصيلي بر مبحث سيزدهم مقررات ملي طرح و اجراي تاسيسات برقي

شرح تفصيلي بر مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمان ها تأليف شاهرخ شجاعيان و ايمان سريري و پوريا ساسانفر، انتشارات نوآور ، آزمون هاي نظام مهندسي ، كتاب پرهام ، مباني عمومي،كليات،اصول اساسي در تأسيسات برق ،برآورد درخواست نيروي برق تقاضا ،ديماند ،منابع تأمين نيروي برق سرويس مشترك،تابلوهاي توزيع نيرو و تجهيزات وسايل حفاظت و كنترل ،مدارها كابل كشي،سيم كشي ،تجهيزات سيم كشي،تأسيسات جريان ضعيف ،محيطهاي عادي و مخصوص ، سيستم هاي نيروي برق ، شرح تفصيلي بر مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمان ها، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر