ميراث و گردشگري پايدار

کد شناسه :14398
ميراث و گردشگري پايدار

ميراث و گردشگري پايدار تأليف : مجيد ياسوري ، ستاره صفا - گردشگري - كتاب پرهام - 1 : ميراث طبيعي 2 : ميراث فرهنگي 3 : ميراث طبيعي - فرهنگي 4 : گردشگري پايدار 5 : ميراث طبيعي - فرهنگي و گردشگري پايدار - ميراث و گردشگري پايدار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر