مديريت بحران و بلايا در گردشگري - سيدعلي بدري

کد شناسه :14445
مديريت بحران و بلايا در گردشگري - سيدعلي بدري
موجودی دارد

مديريت بحران و بلايا در گردشگري تأليف : برنت دبليوريتچاي ترجمه : سيدعلي بدري ، نرگيس وزين ، مهدي رمضانزاده لسبويي - گردشگري - كتاب پرهام - بخش اول : زمينه سازي براي مديريت بحران ها و بلايا در گردشگري 1 : درآمدي بر مديريت بحران ها و بلايا در گردشگري 2 : طبقه بندي و درك بحران ها و بلايا 3 : برنامه ريزي و مديريت راهبردي بحران ها و بلايا بخش دوم : پيشگيري و برنامه ريزي براي بحران ها و بلايا در گردشگري 4 : پيشگيري از بحران ها در گردشگري و كاهش بلايا 5 : برنامه ريزي و آمادگي در برابر بحران ها و بلايا در گردشگري بخش سوم : واكنش ، اجرا و مديريت بحران ها و بلايا در گردشگري : 6 : هماهنگي ، كنترل و تخصيص منابع 7 : ارتباطات در بحران ها و بلايا و احياي بازاريابي بخش چهارم : بازيابي ، ثبات و بازخورد بحران ها و بلايا در گردشگري 8 : بازيابي بلندمدت و ثبات 9 : مديريت دانش و يادگيري سازماني 10 : نتيجه گيري و تاملي بر مديريت بحران ها و بلايا گردشگري - مديريت بحران و بلايا در گردشگري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر