زنانه شدن شهر با تاكيد بر فضاهاي شهر تهران - فاضلي

کد شناسه :14457
زنانه شدن شهر با تاكيد بر فضاهاي شهر تهران - فاضلي
موجودی دارد

زنانه شدن شهر با تأكيد بر فضاهاي شهري تهران تأليف : نعمت الله فاضلي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : زنانه شدن شهر به مثابه مسئله 2 : پيشروي آرام و پيشروي انقلابي زنان در فضاهاي شهري - زنانه شدن شهر با تأكيد بر فضاهاي شهري تهران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر