مقدمه اي بر پايش سلامت سازه -عالم باقري

کد شناسه :14466
مقدمه اي بر پايش سلامت سازه -عالم باقري
موجودی دارد

كتاب مقدمه اي بر پايش سلامت سازه تأليف و ترجمه محمدعالم باقري ، محمدسيد كاظمي ، انتشارات سيماي دانش ، عمران ، تحليل سازه ، كتاب پرهام ، اجزا پايه اي سامانه هاي پايش سلامت سازه ، مرور مختصري بر تاريخچه پايش سلامت سازه ، پايش سلامت سازه بر پايه ديناميك ، استراتژي هاي دريافت و حس و تحريك ، تشخيص الگوي آماري ، تكنيك هاي مدلسازي و شبيه سازي در پايش سلامت سازه ، اصول عمومي پايه اي در پايش سلامت سازه ، مشكلات ، چالش ها و محدوديت ها در توسعه سامانه هاي پايش سلامت سازه ، فناوري ها و مسيرهاي جديد در پايش سلامت سازه ، مطالعات موردي پايش سلامت زيربناهاي عمراني ،كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر