پاريس چگونه پاريس شد ؟ - پاكزاد - معصوم زاده

کد شناسه :14561
پاريس چگونه پاريس شد ؟ - پاكزاد - معصوم زاده
موجودی دارد

پاريس چگونه پاريس شد ؟ : فرايند آفرينش يك شهر مدرن تأليف : جوان اي دژان مترجم : سروش معصوم زاده - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : پلي كه از آن ره ، پاريس به شهري مدرن تبديل گشت : پون نف 2 : پرتوي شهر نور : ميدان ووژ 3 : جزيره جادويي : جزيره سن لويي 4 : شهر در دوران شورش : شورش حق طلبي (فروند ) 5 : شهر گشاده رو : بولوارها ، پارك ها و خيابان هاي پاريس 6 : شهر سرعت و نور : خدماتي كه موجب دگرگوني شهري گشت 7 : شهري به مثابه پايتخت مد 8 : شهري با سرمايه و ثروت نو 9 : شهر تعزل ، شعر و احساس - پاريس چگونه پاريس شد ؟ فرايند آفرينش يك شهر مدرن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر