مفاهيم پايه در روان شناسي محيطي - سپيده برزگر

کد شناسه :14568
مفاهيم پايه در روان شناسي محيطي - سپيده برزگر

مفاهيم پايه در روان شناسي محيطي تأليف : ليندا اشتگ ، اگنس اي ون دن برگ ، جوديت آي ام دگروت ترجمه : سپيده برزگر ، آناهيتا شهيري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : روان شناسي محيطي : پيشينه ، چشم اندازها و روش ها بخش اول : تأثير روان شناسي محيطي بر رفتار و سلامت انسان ها 2 : ادراك مخاطرات محيطي 3 : تنش هاي محيطي 4 : زيبايي منظر : ارزيابي بصري و ادراك انسان از منظر 5 : فوايد طبيعت براي سلامتي 6 : محيطهاي ترميمي 7 : باورهاي ضد و نقيض درباره طبيعت و مناظر طبيعي 8 : ابعاد انساني حيات وحش 9 : ارزيابي محيط مصنوع و رويكردها نسبت به طراحي ساختمان ها با هدف بهبود رفاه و تقويت رفتارهاي سالم 10 : كيفيت محيط شهري 11 : محيط و كيفيت زندگي 12 : تأثير نشانه هاي محيطي بر رفتارهاي هنجاري بخش دوم : عامل هاي موثر بر رفتارهاي محيطي 13 : سنجش رفتارهاي محيطي 14 : ارزش ها و رفتارهاي دوستانه با محيط 15 : هنجارهاي اجتماعي و رفتارهاي دوستانه با محيط 16 : جنبه هاي عاطفي و نمادين رفتارها در محيط 17 : گره هاي كور اجتماعي : ابعاد انگيزشي ، فردي و ساختاري موثر 18 : الگوهاي توضيح دهنده رفتارهاي محيطي 19 : عادت هاي گذشته ، مانعي براي تغييرات آينده : نقش ضمير ناخودآگاه در بروز رفتارهاي محيطي 20 : روانشناسي محيطي در كشورهاي آمريكاي لاتين بخش سوم : تشويق رفتارهاي دوستانه با محيط : 21 : راهبردهاي مبتني بر اطلاعات براي پيشبرد رفتارهاي دوستانه با محيط : تغيير دانش ، آگاهي و نگرش ها 22 : ترويج رفتارهاي دوستانه با محيط از طريق پاداش و تنبيه 23 : فن آوري مشوق براي ارتقاي رفتارهاي دوستانه با محيط 24 : پذيرش سياست هاي محيطي 25 : فرآيندهاي تغيير 26 : شبيه سازي نظام هاي محيطي و اجتماعي 27 : مسائل محيطي در كشورهاي در حال توسعه 28 : نتيجه گيري : گرايش ها و چشم اندازهاي آتي در روانشناسي محيطي - مفاهيم پايه در روان شناسي محيطي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر