راهنماي طراحي پارك هاي شهري

کد شناسه :14570
راهنماي طراحي پارك هاي شهري
موجودی دارد

راهنماي طراحي پارك هاي شهري تأليف : مينو عليخاني ، رضا فرهادي ، پيمان گلچين - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفهوم و تاريخچه پارك و پارك سازي 2 : پارك هاي شهري و انواع آن 3 : پاركهاي واحد همسايگي 4 : پارك محله اي 5 : پارك منطقه اي 6 : اصول طراحي پاركها 7 : شناخت سايت 8 : تعيين كاربري ها و جانمايي آن ها در سايت 9 : جنبه هاي زيبايي شناسي 10 : جنبه هاي عملكردي و اجرايي 10 : جنبه هاي ايمني و كنترل 11 : ضوابط پارك سازي 12 : ضوابط مرتبط به شهرسازي 13 : ضوابط اجرايي 14 : پيشنهادهايي براي ايمن سازي پارك - راهنماي طراحي پارك هاي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر